HAKKIMIZDA

Vizyonumuz :Gelişen ve değişen enerji sektöründe kendisini geliştirmek ve  bu alanda ilerlemek isteyen mühendisler ve mühendis adayları için fırsatlar sunarak teknolojik gelişime ve istihdama katkı sağlamaktır.

 

Misyonumuz : Enerji alanındaki gelişmelerin ve bu alandaki inovasyonların öncüsü olmak.

 

Enerji Sistemleri Mühendisleri ve Öğrencileri Derneği (ESMÖD)

Anayasamızın öngördüğü hükümler çerçevesinde üyeler arasında mesleki, kültürel ve sosyal dayanışmayı sağlamak, üyelerin birlik ve beraberlik içinde Mühendisliği ve Enerji Sistemleri Teknisyenliği okuyan öğrencilere yardımcı olmak, kendilerine güvenli ve mutlu bir gelecek sağlamak amacı ile sosyal, mesleki ve kültürel içerikli çalışmalar yapmak, bu alanda bilimsel etkinliklerde ve yayında bulunmak amacı ile kurulmuştur.

Derneğimiz birlik olmak ve bir olmak adına kurulmuştur. Enerji Sistemleri Mühendislerinin haklarını aramak ve desteklemek adına atılmış bu adım ile beraber derneğimiz hızla büyümekte ve büyümeye devam etmektedir. Bu büyüme meslektaşlarımın mesleğine ve aldığı eğitime duyduğu saygı sayesinde gerçekleşmektedir.

Ulusal ve uluslararası alanda enerjinin üretim, iletim, dağıtım ve tüketim süreçleri hakkındaki teorik donanımı yüksek, çevre-enerji ilişkileri ve sürdürülebilirlik konusunda duyarlı, enerji ekonomisi ve piyasalarına hakim,gelişmekte olan teknolojileri takip eden,disiplinlerarası çalışma yapabilen, mesleki ve etik değerlere sahip mühendisler olarak yetiştik ve yetişmeye devam ediyoruz.

Ülkemizin enerjisini ve geleceğini şekillendirecek yetkinliğe ve sorumluluğa sahip mühendisler olarak ülkemizin muasır medeniyetler seviyesine gelmesi için çalışıyoruz. Çalışmaya da devam edeceğiz.

Başa dön