DERNEK ÜYELİĞİ AVANTAJLARI

– Firmaların iş alımı ve staj ilanı duyuruları, sms ve mail olarak her üyemize gönderilecektir.

– Derneğimizin fuar, yarışma vb. faaliyetlerinde görev alarak sektörü yakından tanımak isteyen arkadaşlar derneğimizde görev alabileceklerdir.

– Derneğimizin düzenleyeceği çekiliş, indirim gibi fırsatlardan sadece derneğimize üye olanlar yararlanacaktır.

– Derneğimizin düzenleyeceği ücretsiz eğitimlerden dernek üyeleri öncelikli olarak faydalanacak, ücretli eğitimlerde indirim hakkına sahip olacaktır.

– Dernek üyeleri kendi projelerini hayata geçirmek için dernek paydaşlarımızla ve kurumsal üyelerimizle iletişime geçebilecektir.

– Türkiye’de Enerji ile ilgilenen kişilerle tanışma ve iletişime geçme fırsatı yakalayarak ilerleyen zamanlarda projelerinin gelişimine katkı sağlayabilecek veya projelerini gerçekleştirebilecek geniş bir ağ’a sahip olacaktır.


ÜYELİK BAŞVURU İŞLEMİ

Online Başvuru Formu

Online Başvuru Dilekçe Örneği

————————————————————————————–

Enerji Sistemleri Mühendisleri ve Öğrencileri Derneği (ESMÖD)

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

Derneğinizin tüzüğünü okudum ve inceledim. Tüzükte belirtilen üyelik şartlarını kabul ederek kuruluş amaçlarınıza katkıda bulunmak istiyorum. Derneğinize üyeliğimin kabulü konusunda gereğini arz ederim. …../…../20…

————————————————————————————–


Başvuru Dilekçesini imzalayıp Fotosunu Alttaki Linke Yükleyin!

Derneğimize yaptığınız üyelik başvurusu için iki hafta içerisinde başvurunuz değerlendirilip tarafınıza geri dönüş yapılacaktır.
Sık sorulan sorulara buradan ulaşabilirsiniz.

AİDAT ÜCRETLERİ

Aidat ücreti yıllık 70 TL

Öğrenci 40 TL‘dir.

 

Banka Hesap Bilgilerimiz

Kayıt ve Aidat Hesabı
Hesap Adı: ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLERİ VE ÖĞRENCİLERİ DERNEĞİ
Banka: ZİRAAT BANKASI
Şube: NEVŞEHİR
Şube Kodu: 384
Hesap No: 92234698
IBAN No: TR31 0001 0000 2792 2346 9850 01

 

Not: Lütfen, ödeme işlemi yaparken hesap adını eksiksiz yazınız ve açıklama kısmına T.C. Kimlik Numaranızı, adınızı, soyadınızı giriniz.

 

 

ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLERİ VE ÖĞRENCİLERİ DERNEĞİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ
       AYDINLATMA METNİ

Sayın ilgililer;
Bildiğiniz üzere Anayasamızın 20 ( 3 ) madde ve fıkrası “ Herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Bu hak; kişinin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi de kapsar. Kişisel veriler, ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlenebilir. Kişisel verilerin korunmasına ilişkin esas ve usuller kanunla düzenlenir.” şeklinde düzenlenmiş olup bu hüküm doğrultusunda yasa koyucu tarafından kabul edilen ve 07.04.2016 Resmi Gazete Tarih ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince veri sorumlusu olarak kabul edilen her gerçek ve tüzel kişinin yasa gereğince kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması hususunda azami hassasiyeti göstermesi gerekmektedir. Derneğimiz de bu kapsamda gerek gerçek kişi müşterilerinin gerek ticari işbirliği içerisinde bulunduğu gerçek kişilerin ve gerekse çalışanlarının yasa tarafından korunan kişisel verilenin işlenmesi, işleme amacını, verilen aktarılması, silinmesi , muhafaza edilmesi , anonimleştirilmesi vs hususlarında politika tesis etmiş olup bu hususta siz değerli ilgililere bu konuda işbu aydınlatma metinini duyurmaktayız. Derneğimiz web sitesine ( www.esmod.org.tr ) gerek otomatik olarak tarafınızca işlenen ve gerekse sözleşme ile bildirilen kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından yasa ve yönetmeliğe uygun şekilde muhafaza edilecek olup her hangi bir şekilde üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır.

Saygılarımızla
ESMÖD

Başa dön